6.4.16

CONTINUA L’ÈPOCA DE CANVIS

Com vinc dient, les tres onades del canvi (veure escrits anteriors) han generat terratrèmols importants en les estructures polítiques. Les tres darreres eleccions així ho confirmen: dificultats fins al final en fer govern a Catalunya, noves eleccions –si res no canvia- a Espanya i govern molt feble a Cerdanyola desprès de nou mesos.

Els canvis han de comportar noves maneres de fer, especialment en el que fa referència a la transparència i la participació ciutadana, com també en la forma d’establir polítiques basades en objectius, negociacions i pactes.

En el cas de la conformació d’un govern ampli i sòlid per a la ciutat de Cerdanyola, Moviment d’Esquerres MES va proposar un mètode a les forces que donaven suport a l’Alcalde que sembla ha funcionat: parlar dels punts que significaria un Pla d’Acció Municipal conjunt (PAM). Posteriorment els grups municipals han treballat per trobar una forma de governabilitat, que a dia d’avui, encara no s’ha assolit malgrat la seva probabilitat i possible immediatesa.

Però en aquest darrer procés hi ha hagut un clima d’opacitat on els ciutadans només ens restava esperar resultats. No es tractava, com algú havia mantingut, que tot es faría amb llums i taquígrafs, doncs es comprensible un cert grau de discrecionalitat. Tampoc val donar informacions puntuals, que només hem vist ara al final, per assenyalar -per part d’alguns- els punts de desacord. Menys es res. Per no dir aquestes maneres de fer nova política practicant l’exclusió i el vet a forces polítiques.

Per això volem reclamar que el PAM resultant sigui un contracte amb la ciutadania, es a dir, un PAM participatiu.

Que hi hagi una aprovació inicial pel Ple. Que s’ofereixi a consulta ciutadana oberta a tothom. Que es recullin totes les aportacions. Que es valorin per l’equip de govern. Que es retorni a cada proposant el seu grau d’acceptació o no, explicitant els motius. Que el resultat final es desplegui en forma de mesures concretes quantificades i periodificades. Que d’això es faci una aprovació final pel Ple. Finalment, que en un portal telemàtic fàcilment accessible, es vagi consignat el seu grau d’execució de forma periòdica.


Aquestes pràctiques, el donar comptes, sí que és una qüestió que està en l’agenda política d’avui i que està a l’alçada dels canvis que han vingut per instal·lar-se.